Pravidelná linková doprava

Tarifní podmínky, jízdné, Zetka

Na všech našich linkách na území Zlínského kraje platí smluvní přepravní podmínky Integrované dopravy Zlínského kraje KOVED.
Jízdní řády

Online vyhledání spojení, odjezdy autobusů a jízdní řády jednotlivých linek v KOVED.