Tarifní podmínky, jízdné, ODISka

Na všech našich linkách na území Moravskoslezského kraje platí smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS.

Na mezikrajské lince „900269 Opava – Dvorce – Šternberk – Olomouc“ platí pro jednotlivé jízdné odlišný tarif mimo tarif ODIS, viz podmínky níže.

Pro co nejjednodušší a nejrychlejší odbavení vydáváme a uznáváme na všech našich linkách bezkontaktní čipové karty ODISky, které slouží jako nosič dlouhodobých časových jízdenek i k bezhotovostním úhradám jízdného z elektronické peněženky s patřičnými slevami z jízdného při jejím využívání.

  • Smluvní přepravní podmínky stáhnout
  • Ceník jízdného na příměstských linkách ODIS stáhnout
  • Ceníky nejvyužívanějšího jízdného na linkách TQM-holding s.r.o. – stáhnout
  • Žádost o vydání ODISky – stáhnout
  • Souhlas se zpracováním osobních údajů – stáhnout
  • Reklamační řád ODISky – stáhnout
  • Ceník výdeje a operací BČK ODISka – stáhnout
  • Podmínky pro vydávání a používání ODISky stáhnout
  • Další informace o ODISce

  
+420 553 609 111 tqm@tqm.cz

TQM - holding s.r.o.
Těšínská 1028/37
746 01  Opava

ID datové schránky: wx87yup


Mapa stránek