Celní služby

Na celní služby se specializujeme od roku 1995, kdy jsme v Opavě otevřeli první veřejný celní sklad. Máme s touto problematikou bohaté zkušenosti a věnujeme se jí nepřetržitě už 26 let.

Celní služby

  • Komplexní poradenství v oblasti cla, celní problematiky a statistiky INTRASTAT
  • Možnost zastupování v celním a správním řízení
  • Celní outsourcing na klíč
  • Vedení statistiky INTRASTAT – země EU a Velká Británie
  • Vystavení celních dokladů (JSD, JSDd, CMR, DCH, DCHd, VDD, VDDd atd.) – třetí země
  • Vystavení dokumentů o původu zboží
  • Vyřízení a evidence zvláštních režimů (T1, T2, uskladnění v celním skladě, dočasné použití, zušlechtění)
  • Zajišťování zjednodušených postupů v celním řízení s elektronickou výměnou dat s CÚ
  • Režim dočasného skladu
  • Certifikát AEO – status Oprávněného hospodářského subjektu – zjednodušené celní postupy

Kontakty

Ing. Jiří Mainuš ml. ředitel logistiky +420 725 083 503 jiri.mainus@tqm.cz
Celní deklaranti +420 553 609 231 deklarace@tqm.cz
+420 602 527 978