Politika jakosti

Společnost TQM byla vždy spojována s vysoce kvalitními službami. Všichni pracovníci firmy si uvědomují svoji odpovědnost za pokračování této tradice a zavazují se, že budou vést veškeré procesy a činnosti směrem k uspokojování potřeb a očekávání zákazníků. TQM, to je Total Quality Management.

Zaměstnanci TQM vždy respektují všechny legislativní předpisy a zavazují se při plnění strategie společnosti dodržovat zásady a závazky politiky jakosti, kterými jsou:

 • získávat a udržovat spokojeného a loajálního zákazníka vedením proaktivní obchodní politiky,
 • plnit požadavky systému řízení jakosti a správné výrobní praxe,
 • dodržovat platnou legislativu,
 • dbát na co nejvyšší kvalifikaci a prohlubování odborné a profesní přípravy zaměstnanců,
 • pravidelně ověřovat funkčnost systému,
 • neustále zefektivňovat zavedený systém,
 • zabezpečit nutnou podporu pro zajištění činnosti všech procesů, jejich měření, monitorování a analyzování, aby bylo dosahováno plánovaných výsledků a neustálého zlepšování,
 • dbát o optimální zajišťování potřebných zdrojů,
 • vyžadovat stanovenou úroveň jakosti na straně dodavatelů,
 • získávat nové zákazníky,
 • používáním moderní techniky zvyšovat kvalitu prováděných přepravy,
 • sdělovat politiku jakosti všem zaměstnancům i veřejnosti.

Systém managementu kvality společnosti TQM je certifikován podle normy ISO 9001:2015.