Historie

Jen málo společností se může pochlubit, že v oblasti dopravy kontinuálně působí už více než šedesát let podobně jako TQM – holding s.r.o. Společnost vznikla jako n. p. ČSAD Ostrava, dopravní závod Opava, v roce 1949. Šlo o podnik státní automobilové dopravy provozující jak nákladní vozidla, tak i autobusy. Tento stav trval až do roku 1992, kdy byl Fondem národního majetku ČR založen podnik ČSAD Opava a. s. V roce 1999 dochází ke změně obchodního názvu společnosti na TQM a. s.

V roce 2004 přebírá jmění hlavní akcionář TQM s.r.o., společnost TQM a. s., fúzuje se společností TQM s.r.o. a současně se mění i obchodní název společnosti na TQM – holding s.r.o. Tento název zůstává doposud. Společnost až do roku 1989 provozovala veřejnou nákladní dopravu a autobusovou dopravu, od roku 1989 otevíráme trh i obchodním partnerům v servisní činnosti. V roce 1995 se začíná rodit samostatný nový obor podnikání, kterým je logistika. 

Také v novém miléniu – na základě dlouhodobé tradice a zkušeností – pokračují aktivity a rozvoj TQM v nákladní dopravě, osobní autobusové dopravě, logistice a servisní činnosti jak pro osobní, tak i nákladní vozidla.