Změny v tarifu ODIS

Od 1. 2. 2018 dochází k následujícím změnám v tarifu ODIS:

1. Změna u jednotlivého jízdného OSTRAVA XXL s kartou ODISka – ruší se dokupované jízdné pro spolucestující s dobou platnosti 30 a 60 minut a nahrazuje se novou jízdenkou s platností 45 minut, bez nároku na přestup (bez slevy v navazujícím spoji). Přestupnost na tuto jízdenku je možná pouze u DPO.

2. Chodítka, která využívají občané v rámci své mobility, budou začleněna do bezplatné přepravy. V případě, že chodítko přepravuje osoba, u které zdravotní stav nevyžaduje jeho užívání, jedná se o zavazadlo.

3. Zavedení pěti nových druhů jízdenek u dlouhodobého časového jízdného:

  • U přenosných jízdenek jsou nové 180denní a 365denní jízdenky
  • U obyčejného jízdného je nová 7denní nepřenosná jízdenka
  • U žáků a studentů jsou nové 12měsíční nepřenosné jízdenky na jeden školní/akademický rok včetně prázdninových měsíců, tj. od 1. 9. do 31. 8. následujícího roku. Platí pouze pro Město Ostrava – zóna 77. U této jízdenky je zavedena taková sleva, jako kdyby si žáci a studenti koupili 2 × 5měsíční jízdenku, cestování o prázdninách mají tedy zcela zdarma.

4. U dlouhodobého časového jízdného v tarifních zónách Region a XXL došlo k navýšení cen jízdného ve všech kategoriích o cca 2 % (např. u obyčejného nezlevněného 30denního jízdného z 235 na 240 Kč). Poslední navýšení cen těchto jízdenek proběhlo v roce 2012, tedy před 6 lety. Cena u Města Opavy – zóna 30 – se ale například nezvyšuje (naopak zóna 300 – bez MHD zase ano).

5. Změna u žákovského či studentského dlouhodobého časového jízdného – studentský profil na ODISce bude nastaven bez nutnosti dokládání potvrzení o studiu až do dne předcházejícího jeho 18. narozeninám. Po tomto datu bude nutné každoroční dokládání potvrzení o studiu.

Více informací o Změnách v tarifech ODIS od 1. 2. 2018.