Generál Bečvář ocenil TQM

Ve čtvrtek 30. 11. 2017 proběhlo setkání náčelníka Generálního štábu Armády České republiky, armádního generála Josefa Bečváře, se zaměstnavateli příslušníků aktivní zálohy. Setkání v Domě armády Praha se zúčastnil také výkonný ředitel společnosti TQM – holding s.r.o. Ing. Jiří Mainuš spolu se členem aktivní zálohy Pavlem Antlem, který v TQM pracuje jako mistr v Osobní dopravě. Zástupci firmy TQM převzali děkovný list za příspěvek k obranyschopnosti České republiky v oblasti aktivní zálohy.

Ocenění armádního generála Bečváře obdrželo téměř 100 zástupců firem z celé České republiky. Ve svém projevu poděkoval zaměstnavatelům za jejich podporu a pozitivní postoj k činnosti aktivních záloh. Ocenil také přínos samotných členů záloh, kteří se dobrovolně rozhodli převzít brannou povinnost a skloubit své zaměstnání a soukromý život s odpovědností za obranu a bezpečnost naší země.

„Jako občan České republiky si cením všech, kteří se rozhodli vstoupit do aktivní zálohy. Jako představitel společnosti, která jednoho z členů aktivní zálohy zaměstnává, jsem připraven jeho vojenskou činnost nadále podporovat,“ řekl výkonný ředitel TQM – holding s.r.o. Ing. Jiří Mainuš a dodal: „Podobná setkání považuji za velmi přínosná – dochází nejen k vyznamenáním, ale především k výměnám názorů i zkušeností, které mohou přispět k lepšímu porozumění mezi zaměstnavateli a Armádou ČR ve věci aktivní zálohy.“


Pro informaci:
Aktivní záloha je součást zálohy ozbrojených sil České republiky. Je jednou z forem dobrovolného převzetí výkonu branné povinnosti v době míru. V současné době je v aktivní záloze zařazeno 2176 občanů České republiky (z toho 150 je žen) – v teritoriálních pěších rotách při krajských vojenských velitelstvích a v jednotkách útvarů a zařízení pozemních a vzdušných sil. Do roku 2025 je v plánu dosáhnout celkového počtu 5 000 aktivních záložníků.

Aktuální informace o čin­nosti AZ naleznete na oficiálním fa­cebooku Aktivních záloh.