Informace pro cestující, omezení v dopravě

Uzavírka provozu na silnici I/57 v obci Jablůnka

Z důvodu rekonstrukce železničního přejezdu proběhne v termínu 17. – 18. července 2021 úplná uzavírka, a v termínu 19. července 2021 částečná uzavírka silnice I/57 v obci Jablůnka, okres Vsetín. Konkrétně se jedná o úsek silnice v blízkosti železničního přejezdu v katastru obce Jablůnka.

Pro všechna vozidla, včetně autobusů, bude vedena obousměrně objízdná trasa po silnici III. třídy po pravém břehu toku Vsetínské Bečvy (obce Jablůnka a Pržno u Vsetína).

V době částečné uzavírky (dne 19. července 2021) zůstane v pracovním úseku zachován obousměrný silniční provoz, který bude řízen kyvadlově.

Částečná uzavírka provozu na silnici III/48612, úsek Dolní Paseky – Rožnov pod Radhoštěm

Z důvodu opravy povrchu silnice III/48612 v úseku Dolní Paseky – Rožnov pod Radhoštěm proběhne v termínu 12. – 31. července 2021 částečná uzavírka provozu. Objízdná trasa pro autobusy bude řádně vyznačená a bude odpovídat jednotlivým etapám rekonstrukce. Současně dojde k dočasnému přemístění autobusové zastávky „Rožnov pod Radhoštěm, Dolní Paseky, u Mikun“ na provizorní stanoviště za pracovní místo.

Podrobné informace jsou uvedeny na webových stránkách města Rožnov pod Radhoštěm.

Uzavírka provozu na silnici I/57 v úseku Vsetín sjezd Ohrada – Ústí – Rampy

Z důvodu dokončení opravy silnice I/57 v úseku Vsetín sjezd Ohrada – Ústí – Rampy proběhne v termínu 12. 7. – 13. 8. 2021 (rezerva do 31. 8. 2021) uzavírka provozu na tomto úseku silnice. Objízdná trasa bude vyznačena v obou směrech, dojde k dočasnému zrušení autobusové zastávky Vsetín, Ohrada, a to bez náhrady.

Uzavírka provozu na silnici I/35 Valašské Meziříčí

Z důvodu opravy silnice I/35 Valašské Meziříčí proběhne v termínu od 15. – 17. července 2021 (rezerva do 31. 7. 2021) uzavírka provozu. Objízdné trasy budou řádně vyznačeny, případně bude provoz řízený kyvadlově.

Podrobné informace jsou uvedeny na webových stránkách města Valašské Meziříčí.

Omlouváme se za vzniklé komplikace a prosíme cestující o strpení na objízdných trasách.