Uzavírka komunikace v obci Zašová a v obci Velká Lhota

Z důvodu konání tradiční „Zašovské pouti“ proběhne od soboty 3. 7. 2021 od 12:00 do neděle 4. 7. 2021 do 20:00 úplná uzavírka silnice III/01876, a to v úseku od pohostinství „U Václava“ až po potraviny „Jednota Zašová“.

Objízdná trasa bude vedena po místních komunikacích obce Zašová kolem základní školy a ústavu sociální péče.

Z důvodu stavebních prací na komunikaci III/05726 ve Velké Lhotě a Valašské Bystřici dojde v termínu 1. – 31. 7. 2021 ke změně organizace veřejné linkové dopravy (linka 621 a 626).

Linka 621 bude po dobu úplné uzavírky komunikace rozdělena na 2 části. Jedna část bude provozována v úseku Vsetín – Malá Bystřice, rest. U Bušů, druhá část bude provozována v úseku Rožnov pod Radhoštěm – Valašská Bystřice, Hajdůšky. Vybrané spoje linky 626 bude místo dopravce Transdev Morava s.r.o. obsluhovat dočasně TQM – holding s.r.o.

Cestující si mohou aktuální jízdní řády ověřit v internetových vyhledávačích, např. IDOS nebo u Koordinátora veřejné dopravy Zlínského kraje (KOVED) www.idzk.cz.