Jsme držitelé osvědčení AEO

Na podzim roku 2018 se společnost TQM – holding s.r.o. věnovala přípravám k získání osvědčení Oprávněného hospodářského subjektu (AEO).

Jako každý žadatel o AEO, tak i naše společnost prošla důkladnou kontrolou auditorů z Celního úřadu pro Jihočeský kraj, jejichž pozornost byla zaměřena na procesy ve společnosti a jejich kontrolní systém, finanční audit, vedení záznamů a evidenci.

Začátkem roku 2019 nám bylo doručeno osvědčení AEO, které nám umožnuje zjednodušení procedur v celním řízení, dále v povolování dočasných skladů, zvláštních celních režimů, menší počet kontrol, možnost nezajišťování celního dluhu.

Získané osvědčení AEO je známkou kvality a spolehlivosti deklarace a je uznáváno Celními úřady ve všech členských státech EU.


  
+420 553 609 111 tqm@tqm.cz

TQM - holding s.r.o.
Těšínská 1028/37
746 01  Opava

ID datové schránky: wx87yup


Mapa stránek